Asociación de Amigos da Ópera de Santiago de Compostela

A Asociación de Amigos da Ópera de Santiago de Compostela constitúe unha entidade sen ánimo de lucro, que actúa en Santiago de Compostela e no seu ámbito comarcal. Os seus fins son o cultivo e fomento da ópera e todas aquelas actividades, incluídas as pedagóxicas, que poidan conducir á expansión e coñecemento da mesma, con especial atención á difusión e promoción do xénero lírico entre a xuventude.

compostela lirica | Amigos Ópera Santiago