- Amigos da Ópera de Santiago de Compostela - Xunta Directiva
 

Xunta Directiva

Presidente: Jesús A. Couceiro Bueno

Vicepresidenta: María del Carmen Segura Iglesias

Secretario: José María Miranda Boto

Tesoreira: Marta González Moldes

Vogal: Eugenio García Lalinde

Vogal: María Pardal Sánchez

Vogal: Amparo Porta Rivas